Praca w Norwegii

Mimo iż Norwegia nie jest poza Unią Europejską, znalezienie zatrudnienia w Kraju Fiordów nie powinno stanowić problemu. Podjęcie legalnej pracy w Norwegii nie wymaga od Nas żadnych skomplikowanych formalności. Aby poszukiwać legalnego zatrudnienia, powinniśmy zgłosić się do najbliższej jednostki Policji, aby otrzymać pozwolenia na pobyt z pozwoleniem na pracę. Jeśli staramy się o pracę w Norwegii pierwszy raz, najpierw Urzędnicy wydadzą nam numer Identyfikacyjny, lub norweski Pesel (fodselsnummer), następnie otrzymamy Skattekort, jest to nic innego jak Karta Podatkowa. Kartę podatkową, należy jak najszybciej przekazać pracodawcy, inaczej z wynagrodzenia będzie nam potrącane aż 50%. Po przyjeździe do Norwegii mamy około 6 miesięcy na poszukiwanie pracy, warunkiem jest abyśmy zarejestrowali się w Norweskim urzędzie pracy. W sytuacji kiedy uda nam się znaleźć pracę, pozostaje również obowiązek zgłoszenia się do Urzędu Ewidencji Ludności.

W Norwegii, normalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, 9 godzin dziennie. Za wszystkie prace czy godziny ponad czasowe, należy nam się 40% więcej niż wynagrodzenie podstawowe. Praca w godzinach nie powinna przekraczać 10 godzin siedmiu dni, 25 godzin w przeciągu 4 kolejnych tygodni. Twój pracodawca nie może wymagać kiedy i w jakich dniach będziesz pracował nadgodzinowo. W sytuacji kiedy jesteśmy zatrudnieni przez firmę Norweską powinniśmy być zatrudnienie na stałe. W Przypadku zatrudnienia na okres tymczasowy może być to umowa jedynie kiedy są uwarunkowane rodzajem pracy, a praca którą wykonujemy różni się od „normalnej” pracy wykonywanej w firmie czy przedsiębiorstwie, lub jest to po prostu umowa na zastępstwo. Okres próbny nie może przekraczać 6 miesięcy. Niezależnie od tego w jakiej branży czy na jaki okres, powinieneś podpisać z pracodawcą Umowę o pracę. Jest to kontrakt gdzie powinny być zawarte wszelkie informacje, na temat tego kto jest naszym pracodawcą, nasze imię i nazwisko jako pracownika, adres firmy gdzie jesteśmy zatrudnieni i przede wszystkim warunki finansowe jakie ustaliliśmy z pracodawcą oraz wszelkimi świadczeniami dodatkowymi.

Ustawa o urlopach w Norwegii, zapewnie nam prawo do wypoczynku oraz bonusu urlopowego. Przysługuje nam 25 dni roboczych w roku kalendarzowego. Bonus urlopowy (feriepenger) wynosi 10,2% kwoty brutto zarobionej przez Nas w ubiegłym roku urlopowym, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Należy nam się również odcinek wypłaty, tzn. w dzień wypłaty pensji lub od razu po, powie nieś otrzymać odcinek z  pensją, który zwiera wszelkie informacje o zarobionej przez Ciebie kwocie brutto, podstawach jej naliczenia, dodatkowych świadczeniach ( w przypadku kiedy występują ) oraz, kwotach które zostały odprowadzone na podatek. Nie wyrzucaj odcinków wypłat, w sytuacji kiedy okaże się że pracodawca nie odprowadził podatku, unikniesz podwójnej wpłaty podatku! A w przypadku kiedy okaże się iż otrzymałeś źle wyliczoną wypłatę, będziesz mógł żądać korekty.

Jeśli przed upływem okresu wypowiedzenia, przestaniesz pracować w danej firmie, czy przedsiębiorstwie, pracodawca może potrącić Ci wynagrodzenie z tytułu poniesionych kosztów. Jednakże nie może potrącać Tobie ani wypłaty ani też bonusu urlopowego jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione pisemnie, pomiędzy stronami.

W sytuacji kiedy dostajemy wypowiedzenie, musimy je otrzymać na piśmie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni przez firmę Norweską, okres ten liczy się od momentu kiedy wypowiedzenie to zostało Ci doręczone i wynosi pełny miesiąc kalendarzowy. Jeśli jesteś zatrudniony z okresem próbnym, okres wypowiedzenia to 14 dni, od daty doręczenia Tobie wypowiedzenia.